Zásady ochrany osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o správci osobních údajů

Společnost: Dentasun s.r.o.
Sídlo: Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře
IČ: 28549163

Kontaktní údaje: www.operacnisvitidla.cz/kontakt
E-mail: ​, ​info@operacnisvitidla.cz, info@dentasun.com
Tel. č.: +420 737 380 223

Dentasun s.r.o. se zabývá vývojem svítidel, ale i vlastních plnospektrálních světelných zdrojů – zejména zářivek, v poslední době i plnospektrálních LED.

 

Jaké osobní informace sbíráme, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

Sbíráme a zpracováváme následující informace:

 • IP adresu při načtení jednotlivých stránek pro diagnostické účely,
 • používáme cookies Google Analytics pro měření návštěvnosti,
 • při objednání (poptávce) našeho produktu pomocí on-line formuláře, zpracováváme jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem prodeje produktu.
 • při přihlášení k odběru zpravodaje pomocí e-mailu zpracováváme e-mailovou adresu za účelem jeho rozesílání.

 

Kdo má k těmto informacím přístup a komu mohou být zobrazeny?

Osobní údaje mohou být kromě správce potenciálně k dispozici těmto dalším subjektům:

 • poskytovateli internetových služeb, společnost ACTIVE 24, s.r.o., IČ: 25115804, ČR, EU,
 • spolupracujícím společnostem: Dentasun s.r.o., IČ: 28549163, Blue step spol. s r.o., IČ: 26721139, a osobám: Ing. Antonín Fuksa, IČ: 74989791, ČR, EU,
 • cookies měření návštěvnosti jsou k dispozici společnosti Google, Inc., USA, z pohledu EU „třetí země“.

 

Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše informace?

Dělám vše proto, aby byla Vaše data přístupná pouze povolaným osobám.

 • Www server je provozován v zabezpečeném prostředí.
 • Komunikace s www serverem je šifrována pomocí protokolu SSL.
 • Odesílání e-mailů a objednávek probíhá pouze přes šifrovaný kanál SSL/TLS.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše data?

 • Záznamy IP adres v logu mažeme po jednom roce.
 • Dobu platnosti cookies na Google Analytics jsme nastavili na 14 měsíců, což je nejkratší nabízená doba.
 • Data zadaná do formuláře pro přihlášení zpravodaje a data zaslaná elektronickou poštou archivujeme po dobu 10 let.
 • Elektronickou korespondenci archivujeme po dobu 10 let.

 

Jak můžete nechat upravit nebo vymazat své informace?

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu výše, nejlépe doporučeným dopisem nebo zprávou do datové schránky. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.